WZÓR FORMULARZA
Odstąpienia od umowy

Załącznik nr 2:
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 (formularz ten należy wypełnić i przesłać do: restauracja@7zyczen.net tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Odstąpienie można tez przeprowadzić przez stronę internetową sklepu, logując się na swoje konto)

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

 

Ja, …..………..…………………………………………………………………………………………………………………………………… niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy ………………………………………………………………… .……………………………………………………………… o świadczenie następującej usługi ………..………………………………………….……….…………….., dot. transakcji (umowy) o numerze…………………………….….. , zawartej z Morele.net Sp. z o.o. dnia  …………… 201….. roku. Środki należy zwrócić na rachunek bankowy nr …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Data i czytelny podpis:

……………………………………………………

 

 

 

 

❶ Imię, nazwisko, adres, adres e-mail.
❷ Proszę podać zakupione produkty i/lub usługi oraz numer umowy (transakcji)
❸ Proszę wskazać numer rachunku bankowego